Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010

Kazalo

2335. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, stran 6818.

Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05)
stranki:
GZS-ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO, na strani delodajalcev
in
SINDIKAT GOZDARSTVA SLOVENIJE, na strani delojemalcev
sklepata:
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
1. OSNOVNE PLAČE
Najnižje osnovne bruto plače po posameznih tarifnih razredih ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska dela po Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, veljavne od 1. junija 2010 dalje, znašajo:
TR           A -  RR  €/h   B -  RR  €/h
           mesečno       mesečno
           (€)          (€)
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|I  |Enostavna  | 654,69 |1,00|3,7626| 654,69 |1,00|3,7626 |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|II |Manj    | 669,50 |1,02|3,8477| 755,00 |1,15|4,3391 |
|  |zahtevna  |     |  |   |     |  |    |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|III |Srednje   | 685,50 |1,05|3,9397| 855,00 |1,31|4,9138 |
|  |zahtevna  |     |  |   |     |  |    |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|IV |Zahtevna  | 725,00 |1,11|4,1667| 908,00 |1,39|5,2184 |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|V  |Bolj    | 820,00 |1,25|4,7126| 960,00 |1,47|5,5172 |
|  |zahtevna  |     |  |   |     |  |    |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|VI |Zelo    | 975,00 |1,49|5,6034|1.015,00 |1,55|5,8333 |
|  |zahtevna  |     |  |   |     |  |    |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|VII |Visoko   |1.095,00 |1,67|6,2931|1.245,00 |1,90|7,1552 |
|  |zahtevna  |     |  |   |     |  |    |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|VIII|Najbolj   |1.300,00 |1,99|7,4713|1.480,00 |2,26|8,5057 |
|  |zahtevna  |     |  |   |     |  |    |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|IX |Izjemno   |1.550,00 |2,37|8,9080|1.765,00 |2,70|10,1437|
|  |zahtevna  |     |  |   |     |  |    |
|  |dela    |     |  |   |     |  |    |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
Za mesečni obračun plač pri posameznem delavcu se uporabi urna postavka TR iz stolpcev A in B ter mesečni fond ur kot ga določi posamezni delodajalec z letnim planom izrabe delovnega časa. Obračuni zaslužkov in končna izplačila plače se izražajo na dve decimalni mesti.
2. REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcu pripada regres za letni dopust najmanj v višini 850 € za poln delovni čas in ne več kot določa podzakonski akt Vlade RS. Izplačilo posameznemu delavcu je vezano na pravico do letnega dopusta, ki se delavcu odmerja v skladu z ZDR in ZDR-A.
3. PREHRANA MED DELOM
Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini zgornjega zneska, določenega s podzakonskim aktom Vlade RS.
4. PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 60% stroškov javnega prevoza. Če ta ni organiziran, mu pripada za vsak kilometer znesek največ v višini, ki je določen s podzakonskim aktom Vlade RS.
5. SLUŽBENA POTOVANJA
Delavcu pripada povračilo stroškov na službenem potovanju največ do višine, ki je določena s podzakonskim aktom Vlade RS.
6. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE
Tarifna priloga začne veljati s podpisom obeh strank, uporablja pa se za vsa izplačila od 1. 6. 2010 dalje. Tarifna priloga velja do spremembe.
Z dnem ko začne veljati ta tarifna priloga, preneha veljati Tarifna priloge h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Uradni list RS, št. 99/08) z dne 22. 9. 2008.
Tarifna priloga se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. OSTALO
Podpisnik delodajalcev je dolžan seznaniti vse članice Združenja za gozdarstvo pri GZS in Združenje delodajalcev Slovenije takoj po podpisu te tarifne priloge zaradi pravočasne uporabe.
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje za gozdarstvo
Predsednik UO:
mag. Branko Južnič l.r.
 
Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik:
Janko Kerneža l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 25. 5. 2010 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005/12 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 29/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti