Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

861. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje, stran 2384.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) (Uradni list RS, št. 58/09) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 32. seji dne 24. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje
1. člen
Dopolni se drugi odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 69/99, 108/05 in 48/08) tako, da se doda četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– enoti vrtca »Mojca«, ki deluje na Golievem trgu 4, p. Trebnje,
– enoti vrtca »Romano«, ki deluje v romskem naselju Hudeje 26, p. Trebnje.«
2. člen
Spremeni se drugi in tretji odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Svet javnega vrtca sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Pet predstavnikov delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-33/2009
Trebnje, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost