Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

844. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2010, stran 2363.

Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 41/07 ZSV – UPB2, 122/07 odl. Us.), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 19. redni seji dne 5. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2010
1. člen
Občinski svet Občine Dobje soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Šentjur pri Celju, po kateri znaša ekonomska cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010 16,42 EUR na efektivno uro.
Cena na efektivno uro se s subvencijo iz sredstev proračuna RS (Zavod RS za zaposlovanje) zniža za 5,83 EUR, in s subvencijo iz sredstev proračuna Občine Dobje še za dodatnih 8,21 EUR, tako da znaša obračunana cena za uporabnike storitve v Občini Dobje na efektivno uro 2,38 EUR.
2. člen
Cena strukture stroškov vodenja na mesec je določena v višini mesečnih stroškov na delež po veljavnem normativu in znaša za leto 2010 mesečno 171,25 EUR in je že vključena v ceni na efektivno uro.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 122-0002/2010
Dobje, dne 5. marca 2010
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost