Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

842. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Arclin, k.o. Košnica, k.o. Lisce, k.o. Medlog in k.o. Šmartno, stran 2363.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 2. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Arclin, k.o. Košnica, k.o. Lisce, k.o. Medlog in k.o. Šmartno
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za nepremičnini:
+----------+---------+------------------+---------+------------+
| Parcelna | Vložek |  Vrsta rabe  |Površina | Katastrska |
| številka |številka |         |  m2  |  občina  |
+----------+---------+------------------+---------+------------+
|846/11  |361   |pot        |11    |  Arclin  |
+----------+---------+------------------+---------+------------+
|846/12  |361   |cesta       |113   |  Arclin  |
+----------+---------+------------------+---------+------------+
|846/1   |361   |cesta       |691   |  Arclin  |
+----------+---------+------------------+---------+------------+
|676/5   |170   |cesta       |124   | Košnica  |
+----------+---------+------------------+---------+------------+
|703/5   |420   |pašnik      |218   |  Lisce  |
+----------+---------+------------------+---------+------------+
|1778/16  |563   |zemljišče pod   |14    |  Medlog  |
|     |     |stavbo      |     |      |
+----------+---------+------------------+---------+------------+
|931/2   |307   |cesta       |198   | Šmartno  |
+----------+---------+------------------+---------+------------+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo last Mestne občine Celje.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-00258/2008
Celje, dne 2. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost