Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

823. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču, stran 2322.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02) v zvezi s 60. členom Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču
I
Osebam, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji po Zakonu o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02) in ki prebivajo v nastanitvenih centrih Ministrstva za notranje zadeve, ki se v celoti ali deloma zapirajo, ali se sicer odločijo za zasebno nastanitev, se dodeli nadomestilo za nastanitev.
II
Denarno nadomestilo za nastanitev se dodeli le tistim osebam, ki imajo zaradi posebej utemeljenih razlogov pravico do nadaljnjega prebivanja v nastanitvenih centrih Ministrstva za notranje zadeve.
III
Denarno nadomestilo za nastanitev se izplačuje za obdobje največ devetih mesecev in pripada osebam iz prejšnje točke od prvega dne naslednjega meseca po podaji izjave o izselitvi iz nastanitvenega centra oziroma od prvega dne naslednjega meseca po zaprtju nastanitvenega centra. Nadomestilo se izplačuje vnaprej za tri mesece.
Če oseba iz prejšnje točke poda izjavo o izselitvi iz nastanitvenega centra oziroma se nastanitveni center zapre do vključno 15. dne v mesecu, ji pripada denarno nadomestilo za nastanitev od prvega dne tega meseca.
Oseba iz prejšnje točke mora izjavi o izselitvi iz nastanitvenega centra predložiti najemno pogodbo ali pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta o prijavi stalnega prebivališča.
IV
Višina denarnega nadomestila za nastanitev je odvisna od števila družinskih članov. Denarno nadomestilo za nastanitev za eno osebo se določi v mesečni višini 101,36 eura, za družino z dvema članoma v mesečni višini 146,56 eura, za družino s tremi člani v mesečni višini 185,58 eura, za družino s štirimi člani v mesečni višini 225,09 eura, za družino s petimi člani v mesečni višini 259,34 eura, za družino s šestimi člani v mesečni višini 293,14 eura in za družino s sedmimi ali več člani v mesečni višini 326,44 eura.
V
Izplačilo denarnega nadomestila za nastanitev bremeni proračunsko postavko 6094 – oskrba migrantov Ministrstva za notranje zadeve.
VI
Ta sklep velja za leto 2010.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 21400-3/2010/4
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-1711-0019
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost