Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

820. Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, stran 2314.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05) se v prvem odstavku 3. člena prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– prvi razred: 2710 19 81, 2710 19 87 in 3403 19 90;
– drugi razred: 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 99 00 in 3819 00 00.«.
2. člen
Priloge 1, 2 in 3 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2 in 3, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2010/5
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-2511-0042
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost