Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

818. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, stran 2311.

Na podlagi drugega odstavka 111. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive
1. člen
Drugi odstavek 5. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08 in 16/09) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uradnik napreduje v naziv druge stopnje, ko v nazivu iste stopnje doseže petkrat oceno odlično ali šestkrat najmanj oceno zelo dobro.«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uradnik lahko napreduje v naziv prve stopnje, ko v nazivu iste stopnje doseže sedemkrat oceno odlično. V naziv prve stopnje ni mogoče napredovati na podlagi 8. člena te uredbe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-5/2010/7
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-3111-0005
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost