Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

817. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije, stran 2310.

Na podlagi tretjega ostavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13 in 13/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in 2. člena Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike Slovenije (št. 040-03/93-2/19 z dne 21. 5. 2008, št. 040-03/93-2/19-1 z dne 20. 10. 2008 in št. 040-03/93-2/19-2 z dne 18. 1. 2010) izdajam
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 97/08) se v 10. členu doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1111-10/2010-2
Ljubljana, dne 9. marca 2010
Marjan Maučec l.r.
Sekretar
Državnega sveta

AAA Zlata odličnost