Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

816. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres (v nadaljnjem besedilu: brezplačnika), zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank, stran 2309.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji dne 4. marca 2010
O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres (v nadaljnjem besedilu: brezplačnika), zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank, in ki je lahko podlaga:
1. za odločanje Državnega zbora o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi obstoja suma:
– da so bili posamezni nosilci javnih funkcij vpleteni v ustanovitev izdajateljev, njihovo poslovanje in izdajanje brezplačnikov,
– da so bili posamezni nosilci javnih funkcij v zvezi z izdajo brezplačnikov vpleteni v domnevno kršitev določil veljavne zakonodaje s področja medijev, volilne kampanje in političnih strank oziroma domnevno opustitev dolžnih ravnanj,
– da so bili posamezni nosilci javnih funkcij vpleteni v financiranje brezplačnikov, in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za sodelovanje izdajateljev z gospodarskimi družbami, v katerih ima država neposredno ali posredno več kot 25% delež v kapitalu, in družb, v katerih imajo te družbe večinski delež (v nadaljnjem besedilu: gospodarske družbe v neposredni ali posredni pretežni državni lasti) z izdajateljema brezplačnikov in
2. za spremembe veljavne zakonodaje s področja medijev, volilne kampanje in političnih strank in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi Državnega zbora.
Namen parlamentarne preiskave je:
– pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter ocenitev dejanskega stanja ustanovitve izdajateljev, izdajanja in financiranja brezplačnikov;
– ugotoviti čigavi in kakšni interesi so pripeljali do tega, da sta bila brezplačnika izdana in ugotoviti stopnjo morebitne vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij v ustanovitev izdajateljev, izdajanje in financiranje brezplačnikov in oceniti njihov politični vpliv;
– ugotoviti povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij in osebami, ki so bile poleg izdajateljev vpleteni v ustanovitev izdajateljev, izdajanje in financiranje brezplačnikov;
– ugotoviti, ali obstajajo politični razlogi, zaradi katerih naj bi predstavniki Republike Slovenije kot lastnika v nadzornih organih gospodarskih družb v neposredni ali posredni pretežni državni lasti, ki so ali pa še vedno delujejo v nadzornih organih, dopustili sodelovanje z izdajateljema brezplačnikov oziroma naj ne bi ukrepali skladno s svojimi pooblastili, saj obstaja sum, da izdajatelja brezplačnikov nista premogla zadostnih sredstev za izdajanje obeh brezplačnikov;
– ugotoviti, ali so na organe gospodarskih družb v neposredni ali posredni pretežni državni lasti, ki so sodelovali z izdajateljema brezplačnikov, vplivali posamezni nosilci javnih funkcij oziroma ali so za odobravanje sodelovanja zlorabili svoj politični vpliv;
– ugotoviti ali in zakaj naj bi posamezni nosilci javnih funkcij dopustili domnevno kršitev določil veljavne zakonodaje s področja medijev, volilne kampanje in političnih strank oziroma domnevno opustitev dolžnih ravnanj, saj obstaja sum, da sta bila brezplačnika izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma obstaja sum, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank.
Obseg parlamentarne preiskave:
Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od ustanovitve izdajateljev obeh brezplačnikov, gospodarskih družb Zame-tek d.o.o. in Progresija d.o.o. in prve izdaje brezplačnikov Slovenski tednik in Ekspres, pa do prenehanja izdajanja oziroma dne, ko sta bili gospodarski družbi oziroma izdajatelja obeh brezplačnikov izbrisana iz sodnega registra.
Preiskava naj zajame ustanovitev izdajateljev obeh brezplačnikov, gospodarskih družb Zame-tek in Progresija, izdajo brezplačnikov ter sodelovanje gospodarskih družb v neposredni ali posredni pretežni državni lasti z izdajateljema in (ne)ravnanje pristojnih državnih organov glede ustanovitve in izdajanja obeh brezplačnikov za uveljavljanje veljavne medijske in volilne ter zakonodaje o političnih strankah.
Št. 020-02/10-130/8
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 885-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti