Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

637. Uredba o načinu nakazovanja dohodnine po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, stran 1590.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04 in 110/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu nakazovanja dohodnine po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način nakazovanja dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana na podlagi zakona, ki ureja glavno mesto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: dohodnina).
2. člen
(izračun nakazil dohodnine)
(1) Izračun nakazil dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana na podlagi zakona, ki ureja glavno mesto Republike Slovenije, pripravi Ministrstvo za finance.
(2) Dohodnina se Mestni občini Ljubljana nakazuje trimesečno.
(3) Izračun iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
– trimesečni znesek dohodnine in
– datume nakazil dohodnine.
3. člen
(zagotavljanje dohodnine na podračun javnofinančnih prihodkov)
(1) Dohodnina se Mestni občini Ljubljana zagotavlja iz prilivov na podračun proračuna države, tako da se na podračun javnofinančnih prihodkov »Dohodnina – glavno mesto« prvo sredo oziroma naslednji delovni dan, če sreda ni delovni dan, v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru nakažejo sredstva v višini iz prve alinee tretjega odstavka 2. člena te uredbe.
(2) Nakazilo iz podračuna proračuna Republike Slovenije na podračun javnofinančnih prihodkov iz prejšnjega odstavka se izvrši na dan nakazila do 12. ure.
4. člen
(evidentiranje predobremenitev in priprava odredb za nakazilo dohodnine)
(1) Trimesečni znesek dohodnine je osnova za evidentiranje predobremenitev proračuna Republike Slovenije in za pripravo odredb za nakazilo iz podračuna proračuna Republike Slovenije v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Predobremenitve in odredbe iz prejšnjega odstavka se pripravijo za celotno obdobje tekočega proračunskega leta najpozneje do 28. februarja.
(3) Predobremenitve in odredbe iz prvega odstavka tega člena pripravi Ministrstvo za finance, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti.
5. člen
(vključevanje dohodnine v likvidnostni načrt proračuna Republike Slovenije)
Trimesečni znesek dohodnine se na predlog Ministrstva za finance, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, vključi v mesečni likvidnostni načrt proračuna Republike Slovenije.
6. člen
(predložitev trimesečnih zneskov dohodnine)
Ministrstvo za finance, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, trimesečne zneske dohodnine predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila najpozneje do roka za prvo nakazilo dohodnine, ki je določen v prvem odstavku 3. člena te uredbe.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-7/2010/4
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2010-1611-0046
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti