Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

636. Uredba o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino, stran 1589.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04 in 110/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino (v nadaljnjem besedilu: razmerje), ki na podlagi 6.a člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04 in 110/09) pripada Mestni občini Ljubljana.
II. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN RAZMERJA
2. člen
(podatki)
(1) Razmerje (R) se izračuna za naslednja štiri leta (t).
(2) Izračun razmerja za naslednja štiri leta (R(t)) se opravi v mesecu juniju tekočega leta (t-1).
(3) Osnova za izračun razmerja so tekoči odhodki in tekoči transferi (v nadaljnjem besedilu: tekoči stroški) za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine in prihodki občin za opravljanje obveznih nalog za leta od (t-5) do (t-2).
3. člen
(pretvornik tekočih stroškov)
Koeficient d(a) je pretvornik tekočih stroškov iz posameznega leta (a) za obdobje od (t-5) do (t-2) iz tekočih cen na stalno osnovo. Pretvornik (d(a)) je obratna vrednost letne stopnje inflacije (I) po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2) s stalno osnovo v letu (t-2) in se izračuna po formuli:
d(a)=100/Ic((t-2)/(a)),
kjer je Ic((t-2)/(a)) – indeks spremembe cen za leto (a) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2) s stalno osnovo v letu (t-2).
4. člen
(prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov)
Prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov (PTStr) za obdobje od leta (t-5) do leta (t-2) se izračuna po formuli:
5. člen
(prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov MO Ljubljana)
Prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov MO Ljubljana (PTS(MOL)) za obdobje od leta (t-5) do leta (t-2) se izračuna po formuli:
6. člen
(prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih občin)
Prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih občin (PTS(MO)) za obdobje od leta (t-5) do leta (t-2) se izračuna po formuli:
7. člen
(prilagojena povprečna vrednost tekočih prihodkov MO Ljubljana)
Prilagojena povprečna vrednost tekočih prihodkov MO Ljubljana (PTP(MOL)) za obdobje od leta (t-5) do leta (t-2) se izračuna po formuli:
8. člen
(prilagojena povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih občin)
Prilagojena povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih občin (PTP(MO)) za obdobje od leta (t-5) do leta (t-2) se izračuna po formuli:
9. člen
(izračun razmerja)
Razmerje za naslednja štiri proračunska leta (R(t)) se izračuna po formuli:
III. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za ugotovitev razmerja med dohodnino in stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta v letu 2013 za leto 2014.
Št. 00701-5/2010/4
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2010-1536-0003
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti