Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč, stran 1531.

Občinski svet Občine Mirna Peč je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) na 26. redni seji dne 16. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 16/09) se v 1. členu spremeni besedilo »št. projekta 430-07/2007-30, z dne november 2008« z »št. projekta 6841, z dne januar 2010«.
2. člen
Spremeni se preglednica v drugem odstavku 10. člena, in sicer stroški na enoto mere za obračunsko območje vodovoda (VO). Popravljena preglednica je:
   »
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunska| Strošek na m2 parcele  |  Strošek na m2 neto   |
| območja |  (EUR/m2) – Cp(ij)   | tlorisne površine objekta |
|     |              |   (EUR/m2) – Ct(ij)   |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna|komunalna |   |komunalna| komunalna|   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|VO    |   0,57|   2,24| 2,81|   1,92|   7,51| 9,43|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|KA    |   1,01|   0,96| 1,97|   3,93|   3,72| 7,65|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|CE    |   1,99|   2,00| 3,99|   8,11|   8,10| 16,21|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|JZ    |        0,11| 0,11|        0,82| 0,82|
+----------+--------------------+------+--------------------+------+
|RO    |        0,01| 0,01|        0,02| 0,02|
+----------+--------------------+------+--------------------+------+
                                  «
3. člen
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri odmeri komunalnega prispevka obstoječim objektom po uradni dolžnosti se površina parcele določi tako, da se upošteva stavbišče * 1,5. Podatki o stavbišču in neto tlorisni površini objekta se pridobijo iz uradnih evidenc ali podatkih zavezanca.«
4. člen
V 17. členu se za tretjim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
»V primeru odločb po uradni dolžnosti je možno obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer največ v 6 mesečnih obrokih brez obresti.
V primeru začasnega priključka, se za zazidljiva zemljišča odmeri komunalni prispevek od površine parcele. V primeru morebitne gradnje objekta na tem zemljišču, se že plačana višina komunalnega prispevka upošteva pri odmeri komunalnega prispevka.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-14/2009-16
Mirna Peč, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti