Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

586. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova fundacija Kako živ si, stran 1507.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Ustanova fundacija Kako živ si, s sedežem Rozmanova 62, 6000 Koper, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova fundacija Kako živ si, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 77/10-1 z dne 12. 1. 2010 pri notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s katerim so ustanovitelji:
– Mitja Petrovič, Pot na zali rovt 14, Tržič,
– Enzo Smrekar, Mesarska ulica 12, Ljubljana,
– Aleksander Zadel, Rozmanova ulica 62, Koper in
– Aleš Zajc, Rožna dolina c. VII/34, Ljubljana,
ustanovili ustanovo:
z imenom: Ustanova fundacija Kako živ si
s sedežem: Rozmanova 62, 6000 Koper.
Name ustanove je: splošno-koristen ter trajen.
Ustanova je ustanovljena za naslednja področja – v pretežnem delu s področja socialnega varstva:
a) ozaveščanja in usposabljanja ljudi za samostojne, avtonomne in modre odločitve s ciljem živeti usklajeno, polno in harmonično življenje s sabo in svojim okoljem,
b) opazovanja, analiziranja, raziskav in delovanja na področju osebnega razvoja in izboljševanja medosebnih odnosov,
c) omogočanja dostopa do neodvisnih vrhunskih znanj, ki bodo posameznikom in skupinam pomagala oblikovati avtonomen in suveren pogled na svet, na okoliščine v katerih živijo in na sebe kot osebo, ki ima v rokah škarje in platno za oblikovanje lastne usode,
d) izdelave socialne mreže s pomočjo medijev (klasični in e-mediji), ki bo ljudem omogočila izmenjavo izkušenj na področju osebnega razvoja in izboljševanja medosebnih odnosov,
e) podporo produkcije klasičnih in elektronskih materialov, ki omogočajo lastni študij, načrtovanje sprememb in spremljanje lastnega razvoja v obliki člankov, knjig ter priročnikov v pisni, avdio in video tehniki,
f) izvajanja in podpiranja seminarjev, usposabljanj, konferenc, raziskav in publicistike na področju javne politike zgoraj omenjenih področij na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju,
g) podpore, organizacije in izvedbe nacionalnih in evropskih seminarjev, usposabljanj, izobraževanj in raziskav zgoraj omenjenih področij.
Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 400,00 (štiristo) EUR.
Člani prve uprave so: Enzo Smrekar, Mitja Petrovič in Milena Štular.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove je predsednik/ca uprave, ki ga/jo izmed sebe izvolijo člani uprave.
Št. 0140-6/2010-04
Ljubljana, dne 27. januarja 2010
EVA 2010-2611-0048
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti