Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

585. Odločba o izboru Zbornice laboratorijske medicine Slovenije, stran 1507.

Na podlagi 87.e Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) in na podlagi obrazložene pobude, ki jo je na Ministrstvo za zdravje posredovala Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter sklepa Ministrstva za zdravje št. 014-24/2009-1 z dne 5. 10. 2009 o začetku postopka podelitve javnega pooblastila in oddaje storitev iz javnega pooblastila izdaja minister za zdravje naslednjo
O D L O Č B O
1. Kot najugodnejši ponudnik, ki je podal pravilno ponudbo, se izbere Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Zbornici laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana se podeli javno pooblastilo za dobo 3 let.
Zbornici laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana se v okviru javnega pooblastila oddajo naslednji sklopi storitev:
   1. Vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine;
   2. Izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra za zasebne izvajalce laboratorijske medicine;
   3. Izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem;
   4. Izdajanje, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem laboratorijske medicine;
   5. Načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.
Sredstva za izvajanje oddanih storitev iz javnega pooblastila se zagotovijo iz državnega proračuna, v skladu z razpoložljivimi sredstvi na proračunski postavki 7123.
3. Vsi pogoji, začetek izvajanja storitev iz javnega pooblastila, izvajanje in poročanje o izvajanju storitev, financiranje ter preklic javnega pooblastila se uredijo z medsebojno pogodbo.
4. Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana je dolžna pričeti z izvajanjem storitev iz javnega pooblastila najkasneje v 6 mesecih od dokončnosti te odločbe, sicer lahko minister podeljeno javno pooblastilo odvzame.
5. Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana je dolžna v 15 dneh Ministrstvu za zdravje sporočiti vsakršno spremembo pogojev, ki utemeljujejo izdajo te odločbe.
Št. 014-24/2009-10
Ljubljana, dne 13. decembra 2009
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti