Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

583. Pravilnik o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorjev, stran 1506.

Na podlagi enajstega odstavka 64. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorjev
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa višino sejnine in prevoznih stroškov, do povračila katerih so upravičeni predsednik in člani Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: Komisija) ter mediatorji za sodelovanje pri delu Komisije.
(2) Sredstva za izplačilo sejnin in povračilo prevoznih stroškov na podlagi tega pravilnika se zagotavljajo iz proračunske postavke ministrstva, pristojnega za zdravje.
2. člen
(sejnina)
(1) Sejnina je plačilo za opravljeno delo predsednika in članov Komisije ter mediatorja v skladu s tabelo iz drugega odstavka tega člena.
(2) Sejnina se prizna v naslednjih višinah:
+---------------------------------------------+----------------+
|     Opravljeno delo predsednika     | Višina sejnine |
|       in članov Komisije       |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pregled gradiva, poziv na dopolnitev ali   |  50 eurov  |
|popravek gradiva, odstop zadeve pristojnemu |        |
|organu, sklic pripravljalnega naroka     |        |
|predsednika Komisije             |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Udeležba na pripravljalnem naroku      |  100 eurov  |
+--------------------+------------------------+----------------+
|Obravnava na senatu |  predsednik senata  |  100 eurov  |
|          +------------------------+----------------+
|          |   člani senata   |  50 eurov  |
+--------------------+------------------------+----------------+
|Opravljeno delo mediatorja          |  100 eurov  |
+---------------------------------------------+----------------+
(3) Sejnina se izplačuje na podlagi sklepa o zavrženju zahteve za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic, odstopa pristojnemu organu ali dokazila o dejanski udeležbi na pripravljalnem naroku ali drugi obravnavi kršitve pacientovih pravic oziroma v postopku mediacije, pri čemer se udeležba dokaže s podpisom na seznamu prisotnih, ki je obvezna priloga zapisnika obravnave oziroma postopka.
3. člen
(prevozni stroški)
(1) Predsednik in člani Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorji so upravičeni do povračil neto zneskov prevoznih stroškov.
(2) Povračilo prevoznih stroškov ureja Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06 in 16/07; v nadaljnjem besedilu: uredba). Predsednik in člani Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorji, ki uveljavlja pravico do povračila prevoznih stroškov, morajo izpolniti Izjavo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza na delo, ki je priloga uredbe.
4. člen
(rok za izplačilo)
Sejnine in prevozni stroški na podlagi tega pravilnika se predsedniku in članom Komisije ter mediatorjem izplačajo v 20 do 40 dneh po prejemu zahtevka za izplačilo.
5. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorjev (Uradni list RS, št. 77/08).
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2010
Ljubljana, dne 26. januarja 2010
EVA 2009-2711-0060
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti