Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

446. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZN R7/O4 – del, stran 1307.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine Ribnica sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZN R7/O4 – del
1. člen
Predmet izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – ureditveno območje z oznako ZN – R7/O4 – del (v nadaljevanju OPPN) je gradnja poslovno proizvodnega objekta in ureditev spremljajočih površin.
2. člen
Območje OPPN se nanaša na zemljišča parcelnih številk: 1440/2, 382/5, 382/2, 490/14, vse k.o. Ribnica.
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema del območja urejanja z oznako ZN – R7/O4 in sicer le zemljišča, ki so navedena v prejšnjem odstavku.
3. člen
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. člen
Občinski podrobni prostorski načrt se okvirno izdela do junija 2010 in sicer po naslednjem terminskem planu:
+-------------------------+------------------------+-----------+
|začetek - sklep o    |            |februar  |
|pripravi         |            |2010    |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|priprava osnutka OPPN  |            |februar  |
|             |            |2010    |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|smernice nosilcev    |            |februar  |
|urejanja prostora    |            |2010    |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|             |– odločitev o celoviti |marec 2010 |
|             |presoji vplivov na   |      |
|             |okolje         |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|priprava dopolnjenega osnutka OPPN        |marec 2010 |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|sodelovanje javnosti   |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|             |javna razgrnitev    |20.3.–   |
|             |dopolnjenega osnutka  |20.4.2010 |
|             |OPPN          |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|             |javna obravnava     |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|priprava predloga OPPN  |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|             |preučitev pripomb in  |april 2010 |
|             |predlogov javnosti na  |      |
|             |dopolnjeni osnutek OPPN,|      |
|             |priprava stališč    |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|mnenja nosilcev urejanja |            |      |
|prostora         |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|             |opredelitev nosilcev  |maj 2010  |
|             |urejanja prostora    |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|sprejem predloga OPPN  |            |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
|             |sprejem usklajenega   |junij   |
|             |predloga OPPN na    |2010.   |
|             |občinskem svetu     |      |
+-------------------------+------------------------+-----------+
5. člen
Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Elektro Ljubljana, DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 1330 Kočevje
7. Hydrovod, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
8. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. Komunala Ribnica, Goriča vas 11a, 1310 Ribnica,
10. Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
6. člen
Pobudnik in investitor OPPN je Šilc Trade d.o.o., Ribnica, ki je izbral načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN. Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom, ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
7. člen
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnemu listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu, ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Ribnica pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-2/2010
Ribnica, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti