Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

439. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2, stran 1301.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2
1. Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 se nanaša na redakcijske popravke besedilnega dela Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 (v nadaljevanju: OPPN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 116/08) in grafičnega dela glede spremembe poteka trase nizkonapetostnega elektro priključka. Spremembe se nanašajo tudi na etapnost gradnje stavb in gradbenoinženirskih objektov.
2. Območje odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 se nanaša na območje OPPN.
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag.
4. OPPN se izdela do julija 2010, in sicer po naslednjem terminskem planu:
 začetek – sklep o                  januar
 pripravi                      2010
 priprava osnutka OPPN                januar
                           2010
 smernice nosilcev                  februar
 urejanja prostora                  2010
 – odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje
 priprava dopolnjenega osnutka OPPN         marec
                           2010
 – priprava okoljskega poročila (če je potrebna)
 posredovanje okoljskega poročila Ministrstvu
 pristojnega za varstvo okolja (če je potrebna)
 sodelovanje javnosti                april
                           2010
            javna razgrnitev
            dopolnjenega osnutka OPPN
            javna razgrnitev okoljskega
            poročila (če je potrebna)
            javna obravnava
 priprava predloga OPPN               maj 2008
            preučitev pripomb in
            predlogov javnosti na
            dopolnjeni osnutek OPPN,
            priprava stališč
 mnenja nosilcev                   junij
 urejanja prostora                  2010
            opredelitev nosilcev
            urejanja prostora o
            sprejemljivosti vplivov
            OPPN na okolje s stališča
            svoje pristojnosti (če je
            potrebna)
 sprejem predloga OPPN                julij
                           2009
            sprejem usklajenega
            predloga OPPN na občinskem
            svetu
5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 15 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
  Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
  reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
  Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000
  Ljubljana
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna
  enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000
  Ljubljana
7. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri
  Litiji (za področje lokalnih cest)
8. Direkcija RS za ceste (za področje državnihh cest),
  Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
9. Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, (za
  področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja
  odpadnih in meteornih voda).
6. Izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 in strokovnih podlag krije Gabarit Projektiranje, svetovanje, inženiring Ivan Sabari s.p.
Št. 352-001/2008
Šmartno pri Litiji, dne 3. januarja 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti