Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

436. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi na onesnaževanje vode, stran 1299.

Na podlagi šestega odstavka 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB, 76/08, 79/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94, 32/06) in 7. člena Statuta Mestne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 32. seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi na onesnaževanje vode
1. člen
V Odloku o taksi na onesnaževanje vode (Uradni list RS, št. 116/00) se spremeni 5. člen odloka tako, da se glasi:
»Višina takse znaša za:
– uporabnike, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje:
– gospodinjstva 0,2504 €/m3,
– družbene dejavnosti 0,3077 €/m3,
– gospodarstvo 0,6577 €/m3,
– pravne osebe, ki uporabljajo vodo za svojo dejavnost iz lastnega vira 0,6577 €/ m3 in
– lastnike oziroma uporabnike objektov na območjih, ki so predvidena za priklop na javno kanalizacijo in čistilno napravo Mestne občine Slovenj Gradec:
– gospodinjstva 0,2504 €/m3,
– družbene dejavnosti 0,3077 €/m3,
– gospodarstvo 0,6577 €/m3.«
2. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Plačevanja okoljske dajatve so oproščeni:
– občani, ki prejemajo varstveni dodatek,
– občani, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživljanja ali denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu,
– občani, ki predložijo druga dokazila o socialni stiski, če dokažejo, da bi plačilo okoljskih dajatev resneje ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
Oprostitev se dovoli s sklepom direktorja občinske uprave za posamezno leto na podlagi vloge posameznika, kateri le ta priloži dokazila.
Oprostitev se lahko v primeru navajanja napačnih ali zavajajočih dejstev kadarkoli prekliče.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-46/2009
Slovenj Gradec, dne 2. februarja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti