Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek, stran 1280.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 27. redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek (Uradni list RS, št. 59/96, 72/98, 123/03 in 42/07) se četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo OŠ Podčetrtek sodijo:
– Matična osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66, Podčetrtek,
– Podružnična osnovna šola Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 27, Pristava pri Mestinju,
– Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 67, Podčetrtek, z oddelki v Podčetrtku in Pristavi pri Mestinju«.
2. člen
Drugi odstavek 15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Podčetrtek.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične osnovne šole, podružnične osnovne šole in vrtca, in sicer:
– iz matične osnovne šole Podčetrtek tri člane,
– iz podružnične osnovne šole Pristava pri Mestinju enega člana,
– iz vrtca enega člana.
V svetu zavoda so zastopani starši tako, da je po eden predstavnik iz matične osnovne šole, podružnične osnovne šole in vrtca.
Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0202/2010
Podčetrtek, dne 5. februarja 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti