Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto, stran 1279.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 120/06), Zakona o prekrških ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08 in 108/09) in Statuta Mestne občine Novo mesto MONM-UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o komunalni taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02, 89/04, 31/05 in 95/07 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Spremeni se 10. člen, tako da se doda novi odstavek:
»(4) Ne glede na določila tretje alineje tega člena se takso za uporabo javne površine v primeru izvajanja gradbenih del plača najkasneje v roku osmih dni po prejemu soglasja ali dovoljenja pristojnega organa za postavitev oziroma uporabo določenega taksnega predmeta.«
3. člen
Spremeni se 16. člen, tako da se črta drugi odstavek tega člena.
4. člen
Tarifna št. 3.4
Spremeni se taksni predmet pod tarifno št. 3.4, in sicer se po novem glasi:
+--------+-----------------------------------------+-----------+
| Tarifna|     Opis taksnega predmeta     | Število |
|  št. |                     | točk/leto |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|3.4   |Letna taksa za uporabo avtotaksi     |  6000  |
|    |postajališč za prvo vozilo pri      |      |
|    |opravljanju dejavnosti v Mestni občini  |      |
|    |Novo mesto (MONM)            |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
|3.4.1  |Letna taksa za uporabo avtotaksi     |  3000  |
|    |postajališč za vsako naslednje vozilo  |      |
|    |pri opravljanju dejavnosti v MONM    |      |
+--------+-----------------------------------------+-----------+
V pojasnilih k tarifni številki 3 se doda šesti odstavek, ki se glasi:
Če je pri izračunu takse za tarifno številko 3.2.6 znesek takse manjši od 50 EUR, se taksnemu zavezancu obračuna minimalno takso v višini 50 EUR.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2009
Novo mesto, dne 28. januarja 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti