Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

413. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 1264.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 24. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1290/6 – neplodno v izmeri 989 m2, k.o. Savina, parc. št. 1290/7 – cesta v izmeri 91 m2, k.o. Savina, parc. št. 1290/8 – neplodno v izmeri 332 m2, k.o. Savina, vpisanih pri ZKV št. 326, k.o. Savina.
II.
Zemljiščem parc. št. 1290/6, 1290/7 in 1290/8, k.o. Savina preneha status javnega dobra. Parc. št. 1290/6, 1290/7 in 1290/8 se odpišejo od vl. št. 326, k.o. Savina in se vpišejo v vložek št. 329 iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-01/2010-1
Ljubno, dne 21. januarja 2010
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti