Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

410. Sklep o soglasju k cenam omrežnine in cenam vezanih na obstoječe greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik, stran 1259.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 17. do 21. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07), 26. in 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 64/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k cenam omrežnine in cenam vezanih na obstoječe greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik
1. člen
Uvedeta se ceni omrežnine in cene vezane na obstoječe greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik.
1. Uvede se cena omrežnine za odvajanje odpadne in padavinske vode, ki za vodomer DN 13 (faktor 1) znaša: 3,1949 €/mesec.
2. Uvede se cena omrežnine za čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na ČN Šmartno, ki za vodomer DN 13 (faktor 1) znaša: 1,8689 €/mesec.
3. Določijo se cene storitev, vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave do 50 PE, ki znašajo:
– stroški prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE pri uporabniku: 15,2542 €/m3
– stroški obratovalnega monitoringa:
– izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE: 150,00 €/enkratna storitev,
– izvedba prvih meritev emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav: 340,00 €/enkratna storitev,
– izdelava potrdila in priloge k potrdilu v skladu z devetim odstavkom 13. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07): 50,00 EUR/kos.
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za obračun storitev gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik pa se začne uporabljati 1. 3. 2010.
Št. 354-52/2010
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti