Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

408. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik, stran 1258.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US in 79/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 106/08) se tretji odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za opravljeno delo pri izvedbi posameznega nadzora pripada članom nadzornega odbora plačilo v obliki sejnine, in sicer:
– za izvedbo manj zahtevnega nadzora v višini 4% osnovne plače župana;
– za izvedbo zahtevnega nadzora v višini 6% osnovne plače župana;
– za izvedbo zelo zahtevnega nadzora v višini 8% osnovne plače župana.
Stopnjo zahtevnosti določi nadzorni odbor ob sprejetju odločitve o izvedbi nadzora.«
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupen obseg sredstev za delo nadzornega odbora ne sme presegati višine proračunske postavke, namenjene delu tega organa v posameznem proračunskem letu.
(2) V obseg sredstev iz prvega odstavka tega člena so zajeta tudi sredstva za usposabljanje članov nadzornega odbora.
(3) Odločitev o usposabljanju posameznega člana za vsebine, ki se nanašajo na delo nadzornega odbora kot organa občine, sprejme nadzorni svet na seji. Za izvedbo administrativno-tehničnih opravil v zvezi z usposabljanjem je zadolžen tajnik nadzornega odbora.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne v mesecu, ki sledi datumu objave pravilnika.
Št. 100-0034/2007
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti