Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

398. Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, stran 1247.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K Š T. 6
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1.
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo po Dodatku št. 4 in Dodatku št. 5 k pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 1. 2010 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+-------------------------+------------------+-----------------+
|   Tarifni razred   | Najnižja mesečna |Najnižja osnovna |
|             | osnovna plača v | plača na uro v |
|             |    EUR    |    EUR    |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|I. enostavna dela    |   504,60   |   2,90    |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|II. manj zahtevna dela  |   516,78   |   2,97    |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|III. srednje zahtevna  |   565,50   |   3,25    |
|dela           |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|IV. zahtevna dela    |   636,84   |   3,66    |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|V. bolj zahtevna dela  |   694,26   |   3,99    |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|VI. zelo zahtevna dela  |   807,36   |   4,64    |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|VII. visoko zahtevna   |   941,34   |   5,41    |
|dela           |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|VIII. najbolj zahtevna  |   1.073,58   |   6,17    |
|dela           |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|IX. izjemno pomembna,  |   1.263,24   |   7,26    |
|najbolj zahtevna dela  |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
2. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2010 znaša 750,00 €. Izhodiščna vrednost za izračun regresa za leto 2011 znaša 726,00 €.
3. Stranke te kolektivne pogodbe se bodo sestale koncem prve polovice leta 2010 z namenom ugotovitve stanja v dejavnosti elektroindustrije, pregleda izvajanja tega dodatka k kolektivni pogodbi in morebitnih potreb za spremembe.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bomo skupaj podprle zahteve do Vlade Republike Slovenije za razbremenitve plač.
6. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
Za Gospodarsko zbornico Slovenije:
 
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora Zbornice elektronske in elektroindustrije
 
Za Združenje delodajalcev Slovenije:
 
Sekcija za kovine
Zdravko Slak l.r.
predsednik Odbora Sekcije za kovine
 
Za Sindikate:
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/36 o tem, da je Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 11/5.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti