Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

SV 494/09 Ob-5429/09 , Stran 1989
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 494/09 z dne 20. 7. 2009, je bilo stanovanje št. 11, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 26 B, stoječi na parc. št. 802/8, parc. št. 802/9, parc. št. 804/14, parc. št. 804/7 in parc. št. 806/2, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 76,02 m2, last zastaviteljice Bernarde Kobal, stanujoče na Jesenicah, Cesta 1. maja 26 B, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d., matična številka: 5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000,00 EUR s pripadki.