Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

SV 1310/2009 Ob-5419/09 , Stran 1989
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 1310/2009 z dne 16. 7. 2009, je stanovanje št. 5, v pritličju v skupni izmeri 57,85 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta XIV. Divizije 37 v Mariboru, vpisano pri vložku številka 3296, k.o. Pobrežje, last Kukovec Petre, stanujoče 2222 Jakobski Dol, Spodnji Jakobski Dol 78, na temelju prodajne pogodbe z dne 9. 7. 2009, zastavljeno v korist SKB banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 42.000,00 EUR s pp.