Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

SV 1755/2009 Ob-5418/09 , Stran 1989
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1755/2009 z dne 16. 7. 2009, je bilo enosobno stanovanje št. 33, v izmeri 38,91 m2, v V. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, stoječega na parc. št. 273/5, parc. št. 273/16, parc. št. 273/17 in parc. št. 553.ES, k.o. Stožice, z ident. štev. stavbe 1735-553, last zastaviteljice Danice Bukvić, Ljubljana, Bratovševa ploščad 4, na podlagi Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I D 25/97 z dne 10. 10. 2002 ter Prepisa sodne poravnave Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. N 428/2006 z dne 15. 5. 2009, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR, s pripadki.