Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

SV 448/09 Ob-5327/09 , Stran 1989
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 448/09, z dne 14. 7. 2009, je nepremičnina, enosobno stanovanje, št. 3, v skupni izmeri 44,82 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Meljska cesta 85, stoječe na parc. št. 281, k.o. Melje, katere lastnik do celote je, na podlagi prodajne pogodbe, št. 42/94, z dne 30. 6. 1994, Milan Ficko, stanujoč Meljska cesta 85, 2000 Maribor, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Unterpremstaetten, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, enolična identifikacijska številka 1870785, Hauptstrasse 151, 8141 Unterpremstaetten, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Milana in Adriane Ficko, oba stanujoča Meljska cesta 85, 2000 Maribor, v višini 26.600,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost