Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

SV 471/09 Ob-5325/09 , Stran 1989
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 471/09 z dne 29. 6. 2009, je bilo stanovanje št. 8, v skupni izmeri 68,23 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, z naslovom Cankarjeva ulica 48, 4240 Radovljica, katerega solastnika, vsak v deležu do ene polovice, sta Bajrić Edin, stanujoč Gradnikova c. 91, 4240 Radovljica, in Horvat Tjaša, stanujoča Hlebce 39, 4248 Lesce, z identifikacijsko številko stavbe 00620, ki je zgrajena na nepremičnini s parc. št. 279/21, pripisani pri vl. št. 2011, k.o. Radovljica, skupaj s solastnino na skupnih prostorih, delih in napravah in zemljišču, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ 5026237000.

AAA Zlata odličnost