Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

SV 481/09 Ob-5323/09 , Stran 1989
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 481/09 z dne 15. 7. 2009, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja 37A, stoječi na parc. št. 1121/1, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 75,75 m2, last zastavitelja Radomirja Otovića, Ulica Viktorja Kejžarja 37A, Jesenice, na podlagi Pogodbe št. ISP 262/93-O, o prodaji stanovanja z dne 16. 4. 1993, zastavljeno v korist upnice SKB banka d.d. Ljubljana, matična številka: 5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki.