Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

SV 658/09 Ob-5322/09 , Stran 1989
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 658/2009 z dne 15. 7. 2009, je stanovanje številka 5, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Svetozarevska ulica 4, ki stoji na parceli številka 1350, katastrska občina Maribor-Grad, in je last Gabrijan Petra, rojen 20. 4. 1954, stanujoč Svetozarevska ulica 004, Maribor, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe z dne 15. 4. 2009, sklenjene med Javnim medobčinskim skladom Maribor kot prodajalcem in Gabrijan Petrom kot kupcem, zastavljeno v korist SKB banka d.d. Ljubljana, s sedežem Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 50.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost