Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 2512-09-0134 Ob-5319/09 , Stran 1943
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US), v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po umrlih Stopar Emi, Gorica, Piščanec Pavli, Trst, Stopar Fani, Gorica, lastnikih parcele 1070/15 k.o. 2391-Vipavski Križ, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave, ter vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo 1070/15 in parcelami 2817/1, 3724/24, 3724/25, 1070/16, 2852 k.o. 2391-Vipavski Križ. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.