Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 2512-09-0134 Ob-5318/09 , Stran 1943
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po umrlih Leban Ivani, Gojače 18, Leban Jožefu, Gojače 18, Leban Jožefi, Gojače 18, Leban Mariji, Gojače 18, lastnikih parcele *2 k.o. 2385-Gojače, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave, ter vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo *2 in parcelo 1488/2 k.o. 2385-Gojače. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.