Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Ob-5314/09 , Stran 1937
Na podlagi 25. člena Pravilna o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah razpisuje prosto delovno mesto mladega raziskovalca/raziskovalke. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; – ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; – ali ima zaključen znanstveni magisterij; – starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); – če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas do pridobitve naziva doktor znanosti, skladno z veljavnimi predpisi. Prijave z dokazili v slovenskem jeziku o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v 8 dneh od dneva objave razpisa na naslov: Zavod biomedicinska razvojno inovacijska skupina – zavod BRIS, Puhova 10, 1000 Ljubljana. Kandidati/kandidatke bodo o izboru obveščeni/e v zakonitem roku.