Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

SV 204/2009 Ob-5029/09 , Stran 1852
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Perseje Cetin iz Velenja, opr. št. SV – 204/2009 z dne 2. 7. 2009, je bilo stanovanje številka št. 14, na naslovu Tomšičeva cesta 10a, pošta Velenje, stanovanje se nahaja na nepremičnini, vpisani pri vl. št. 2394, k.o. Velenje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše, na naslovu Tomšičeva cesta 10a, pošta Velenje, ki je v lasti zastavitelja Venišnik Željka, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o nakupu stanovanja št. 5/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med GIP Vegrad Velenje in Venišnik Željkom kot sovložek, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 60.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 5,75%. Po poteku tega roka bo kreditodajalec kreditojemalcu predlagal obrestno mero. V primeru, da stranki ne dosežeta dogovora, velja po poteku tega roka obrestna mera, sestavljena iz 3-mesečnega Euribora na dan 26. 6. 2011, ter pribitka v višini najmanj 2,75%, z obrestmi, ki tečejo od dneva črpanja kredita dalje in z zapadlostjo zadnje anuitete na dan 31. 5. 2014, z možnostjo odpoklica terjatve, morebitnimi zamudnimi obrestmi, z vsemi ostalimi stroški kot izhaja iz sporazuma in pogodbe, zlasti pa z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, v korist zastavnega upnika Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, A 9141 Eberndorf, enolična identifikacijska številka 1870653, do celotnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost