Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

SV 812/09 Ob-5028/09 , Stran 1852
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 812/09 z dne 24. 6. 2009, je bila zastavljena nepremičnina – ident. št. 1737-490-12 – stanovanje št. 5 s kletjo in podstrešnim prostorom, v stavbi na lokaciji Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2470, k.o. Tabor, ki je last zastavitelja Tomaž Čad – odvetnik, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, matična št. 1296027000, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 11. 2004. Nepremičnina je zastavljena v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 500.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost