Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

SV 550/2009 Ob-5026/09 , Stran 1852
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 1. 7. 2009, opr. št. SV 550/2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 6 v skupni izmeri 61.20 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Kolodvorska cesta 7, Kranj, z ident. št. stavbe 27, stoječe na parc. št. 1240/2, k.o. Kranj, last zastaviteljice Micove Milevke, roj. 6. 2. 1966, Kolodvorska cesta 7, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2202/1-06/92, z dne 17. 12. 1992, pogodbe o nakupu stanovanjske enote z dne 4. 6. 1997 prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1997, in prodajne pogodbe z dne 20. 1. 2005, zastavljeno v korist zastavnega upnika Stanovanjska ustanova delavcev v obrti – OOZ Kranj, s sedežem v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 37, matična številka 1118242000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR s pripadki, z obrestmi v višini stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, povečano za 1%-no realno letno obrestno mero ter s končno zapadlostjo glavnice najkasneje zadnjega dne v mesecu avgustu 2024.

AAA Zlata odličnost