Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

SV 396/09 Ob-5025/09 , Stran 1852
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 396/09, opr. št. DK 4/09 z dne 29. 6. 2009, je bila nepremičnina-trostanovanje z ident. št. 1886-102-3.E, v izmeri 65,96 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjskega objekta, Cesta Borisa Kidriča 11a, Zagorje ob Savi, stoječega na parc. št. 917/3, k.o. Zagorje - mesto, last zastavitelja Sihur Simona, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-2658/93, in prodajne pogodbe opr. št. SV 377/09, sklenjene dne 18. 6. 2009, s Sihur Hajnalko, kot prodajalko, in Sihur Simonom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.000,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost