Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-5003/09 , Stran 1834
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08) in v zvezi s 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) Svet zavoda CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Razpisni pogoji: – najmanj visokošolska izobrazba, – pedagoško-andragoška izobrazba, – strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, od tega najmanj 3 leta v izobraževanju odraslih. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo petih let. Pogodba o zaposlitvi z izbranim/izbrano kandidatom/kandidatko bo sklenjena za določen čas petih let s polnim delovnim časom. Za direktorja/direktorico ne more biti imenovan/a kandidat/kandidatka, ki: – je bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – je bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati/kandidatke vlogi priložijo: – dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev, – opis dosedanjih delovnih izkušenj, – kratek življenjepis, – potrdilo iz Kazenske evidence ali izjavo, da lahko CDI Univerzum pridobi te podatke sam iz uradne evidence, – program vodenja zavoda v naslednjem mandatnem obdobju. Kandidati/kandidatke oddajo vloge v 15 dneh od objave na naslov: Svet zavoda, CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana, z oznako: »prijava na razpis za direktorja« O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v roku 4 mesecev od dneva objave razpisa.

AAA Zlata odličnost