Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 105-2009 Ob-5001/09 , Stran 1834
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (51/2004), Svet knjižnice Bena Zupančiča Postojna razpisuje delovno mesto direktorja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba, – opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke, – najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti, – organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega programa dela. Mandat direktorja traja 5 let, po končanem mandatu je lahko znova imenovan. Kandidati naj pošljejo ponudbe v 8 dneh po objavi na naslov: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna, s pripisom »Za svet knjižnice – razpis«. Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 8 dni po sklepu sveta knjižnice.