Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 110-8/2009-1 Ob-5000/09 , Stran 1834
Na podlagi 16. člena Statuta JP KPL d.o.o. in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/08) razpisuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Logatec prosto delovno mesto direktorja ali direktorice javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba gradbene, strojne, pravne ali ekonomske smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, – organizacijske in vodstvene sposobnosti. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, z opisom delovnih izkušenj, z življenjepisom, s programom razvoja in dela javnega podjetja za mandat ter dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in nekaznovan, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS, Zavodu za zaposlovanje RS ali spletni strani Občine Logatec, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Logatec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec s pripisom »razpis komunala, Ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku postopka. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje mag. Maja Lukan Lapornik (tel. 01/759-06-31). V objavi se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

AAA Zlata odličnost