Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

SV 244/09 Ob-2664/09 , Stran 721
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza iz Celja, opr. št. SV 244/09 z dne 25. 3. 2009, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina sicer: nepremičnina – stanovanje št. 6 v drugem nadstropju v izmeri 61,41 m2, v stavbi na naslovu Milčinskega 2, Celje, stoječi na parceli s parc. št. 500/8, k.o. Spodnja Hudinja, last Kitić Slobodana in Kitić Dragane, oba stanujoča Milčinskega ulica 2, 3000 Celje, zastavljena v korist banke: Banka Sparkasse d.d., s sedežem Ljubljana, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 0243/0027249-00, v znesku 50.500,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete kredita 15. 4. 2024, z obrestno mero: 3-mesečni Euribor in pribitek 2,000% odstotne točke, kar ob sklenitvi kreditne pogodbe skupaj znaša 3,825% letno, z efektivno obrestno mero 3,980%, z možnostjo predčasne zapadlosti kredita določene v 11. členu pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 0243/0027249-00, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost