Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

SV 40/2009 Ob-2486/09 , Stran 721
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Zlatke Repolusk, Radlje ob Dravi, opr. št. 40/2009 z dne 18. 3. 2009 je bila nepremičnina – ident. št. 3.E – stanovanjska raba št. 3 v prvi etaži v izmeri 48,00 m2, pri idealnem deležu 2/12 na parc. št. 349/2, vpisanem pri vl. št. 78, k.o. Prevalje, last zastavitelja Juvan Romana do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12. 2007 sklenjene med prodajalcem Belej Ožboltom in Juvan Romanom zastavljena v korist banke – upnice Unicredit Banke Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 41.835,00 CHF, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero, ki se spreminja v skladu z navedeno pogodbo o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF, mesečna anuiteta na dan sklenitve tega sporazuma znaša 215,85 CHF in ki znaša seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,60 % p.a., kar znaša na dan 9. 1. 2008 skupaj 4,57 % p.a., ter z zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom oziroma zamudnimi obrestmi, določenimi z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah banke, skupaj z ostalimi stroški in pripadki, z načinom in rokom vračila v 360 zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu, s tem da prva zapade v plačilo dne 29. 2. 2008, zadnja pa 31. 1. 2038, oziroma je zapadlost pred tem rokom odvisna od odstopa upnice, kot vse izhaja iz navedene pogodbe in tega sporazuma.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti