Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

SV 249/09 Ob-2484/09 , Stran 721
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 249/09 z dne 12. 3. 2009, je bila nepremičnina z identifikacijsko številko 0678/01251/009, to je stanovanje številka 9 v izmeri 75,55 m2 v 1. nadstropju stavbe na naslovu Knafelčeva ulica 26, 2000 Maribor, zgrajene na parceli številka 1621/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnika – zastavitelja Vojka Nabergoja, rojenega 21. 10. 1951, stanujočega Knafelčeva ulica 26, 2000 Maribor, do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne 14. 4. 2001; zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Kirchberg – Edelsbach, eGen, s sedežem Kirchberg an der Raab 159, 8324 Kirchberg an der Raab, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Vojka Nabergoja, v višini 50.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 31. 5. 2024, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na temelju kreditne pogodbe, sklenjene v zgoraj navedenem notarskem zapisu.

AAA Zlata odličnost