Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Sv 161/2009 Ob-2483/09 , Stran 721
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14a, opr. št. SV 161/2009 z dne 12. 3. 2009, je bilo stanovanje številka 26 v petem nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu Murska Sobota, Cvetkova 23, ki stoji na parcelni številki 307 (po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 12. 8. 1992 in kupoprodajni pogodbi številka 17 o prodaji stanovanja z dne 12. 2. 2004 tudi na parcelnih številkah 301, 307, 310, 311 in 313) katastrska občina Murska Sobota, stanovanje pa je skupne izmere 53,29 m2 skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih in napravah, do celote last zastaviteljice Mojce Jug, EMŠO 3101972506194, Murska Sobota, Cvetkova 23, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 12. 8. 1992 in kupoprodajne pogodbe številka 17, o prodaji stanovanja z dne 12. 2. 2004 ter zemljiškoknjižnega dovolila po citirani pogodbi z dne 12. 3. 2004, zastavljeno v zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254000, v znesku 145.000,00 EUR skupaj z vsemi pripadki.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina