Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2472/09 , Stran 718
Skupščina družbe NOLIK VIO d.o.o. je dne 5. 3. 2009 v skladu s prvim odstavkom 402. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejela sklep o začetku redne likvidacije družbe. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana družba TUTAJ d.o.o., Andričeva 21, 1108 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga zastopa Aleksander Šimon, direktor. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2009/6456 z dne 11. 3. 2009 vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji. Upniki družbe NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini svojih terjatev, pošljejo na naslov: NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji, Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina