Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 161107-09-0187 Ob-2559/09 , Stran 711
Predmet prodaje je 36 delnic Banke Celje, d. d., z oznako BCER. 1. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) Ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v evrih. b) Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupnina ni pravočasno plačana, Ministrstvo za finance odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom. c) Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe. 2. Prenos imetništva: (1) V primeru prodaje paketa delnic bo prodajalec v roku 3 delovni dni po prejemu dokazila, da je kupec v celoti poravnal svoje zapadle obveznosti, izdal nalog za preknjižbo delnic. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega (ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Komisija bo ponudbe pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v 1. točki tega razpisa. O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku. 5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup delnic (navesti firmo družbe) – Ne odpiraj!« najpozneje do 30. 4. 2009 do 12. ure. 6. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo glede na 1. točko tega razpisa nepopolne. 7. Na podlagi tega razpisa Republika Slovenija, Ministrstvo za finance ni zavezano k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do 15. ure pri Bronislavi Zlatković, tel. 01/369-68-79 in Mojci Šuster tel. 01/369-64-50.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti