Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2473/09 , Stran 708
Svet šole Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) ter 74. člena Poslovnika o delu sveta zavoda Gimnazije Celje – Center razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske (53.,107.a in 143. člen) in posebne pogoje (145. člen) skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08). Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. K vlogi morajo priložiti program vodenja zavoda. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za petletni mandat. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009. Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – potrdilo o izobrazbi, – potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev, – potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – program vodenja šole – zavoda, in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter s kratkim življenjepisom pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti o ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje z oznako »Razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost