Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 152/2009 Ob-2436/09 , Stran 707
Svet šole Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce, Begunjska cesta 7, 4243 Lesce, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2009. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdila o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda) z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce, Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost