Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 68/2009 Ob-2429/09 , Stran 707
Svet zavoda I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, ki so v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009. Pisno prijavo z dokazili pošljite v 10 dneh po objavi na naslov: Javni vzgojno-izobraževalni zavod I. Osnovna šola Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina s pripisom: Za razpis ravnatelja – Ne odpiraj! Obvezne priloge: – dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev), – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – program vodenja zavoda z opisom dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom. Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost